Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Lubelskie Smakuj Życie!, Unii Europejskiej Eupejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym

Nazwa programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:

5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie:

5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest ograniczenie zużycia energii finalnej w budynku o 228 185 kWh/rok do rocznego poziomu zużycia 225 495 kWh/rok i energii pierwotnej o 325 367 kWh/rok do poziomu 289 055 kWh/rok.

Opis projektu:

Zadania przewidziane do realizacji obejmują:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego szkoły wraz z podpiwniczeniem i ścianami fundamentowymi,
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku łącznika i sali gimnastycznej ze ścianami fundamentowymi,
 • Ocieplenie stropu poddasza szkoły głównej,
 • Ocieplenie dachu sali gimnastycznej,
 • Ocieplenie stropodachu łącznika i zaplecza,
 • Wymiana okien. Montaż nawiewników higrosterowanych,
 • Wymiana drzwi zewnętrznych,
 • Modernizacja oświetlenia oraz wykonanie na potrzeby oświetlenia instalacji fotowoltaicznej.
 • Modernizacja instalacji c.o.
 • Montaż systemu zarządzania energią.

Grupa docelowa obejmuje użytkowników budynku Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym. Grupę docelową stanowi również Gmina Krzywda, która ponosi koszty utrzymania obiektu oraz mieszkańcy regionu, dla których polepszy się jakość powietrza.

Rezultaty projektu:

Kluczowe rezultaty realizacji projektu to:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej- 680,5 GJ/rok,
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 325 367 kWh/rok,
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 68,96 ton równoważnika CO2 (tj. 54,35%) oraz ograniczenie kwaśnych emisji do atmosfery (SO2, NOx) o 43,24%.

Planowany okres realizacji:

Od 31-01-2019 r. do 29-10-2021 r.

Budżet Projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 620 637,39 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 238 605,77 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 052 814,88 zł