Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

SSPZOZ

Samorządowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzywdzie

ul. Żelechowska 11
21-470 Krzywda

Dyrektor: p.o. Bogumiła Jaroniec

Telefon: (25) 755-10-01
Faks: (25) 755-12-33

e-mail: biuro@sspzozkrzywda.pl

Adres BIP: BIP SSPZOZ Krzywda

Samorządowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzywdzie utworzony został przez Radę Gminy w Krzywdzie Uchwałą Nr V/51/99 z dnia 28 lutego 1999 r. i Uchwałą Nr VI/71/99 z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie powołania Samorządowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzywdzie. Z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej wojewody lubelskiego oraz rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy zakład uzyskał osobowość prawną.

    Główne cele i zadanie zakładu to:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania,
  • promocja zdrowia, która obejmuje działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

Obszarem działania SSPZOZ-u jest rejon gminy Krzywda. Siedziba zakładu mieści się w Krzywdzie przy ul. Żelechowskiej 11. W największych miejscowościach gminy, czyli Okrzei i Hucie Dąbrowie mieszczą się filie SSPZOZ-u. Zakład wykorzystuje do prowadzenia działalności przekazane w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości i majątek komunalny.

    Organem założycielskim SSPZOZ-u jest Rada Gminy w Krzywdzie. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym w kluczowych sprawach funkcjonowania zakładu oraz organem doradczym dyrektora. Rada Gminy powołuje i odwołuje Radę Społeczną.

    Samorządowym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krzywdzie kieruje dyrektor i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie zakładem. Dyrektor zostaje powołany przez organ założycielski

W SSPZOZ w Krzywdzie ogółem pracuje 22 osób, w tym:

  • 4 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,
  • 11 pielęgniarek i położnych
  • 3 pracowników administracyjnych (główny księgowy, informatyk, referent administracyjno-biurowy)
  • 4 inny personel nie medyczny (sprzątaczki, konserwator)

Wszystkie gabinety zakładu wyposażone są elementy niezbędne do ich funkcjonowania oraz sprzęt i aparaturę medyczna. Gabinet USG mieści się w centrali zakładu w miejscowości Krzywda, lecz obsługują także filie w Hucie Dąbrowie i Okrzei. Wszystkie te miejscowości oddalone są od siebie w odległości około 10 km. SSPZOZ w Krzywdzie współpracuje z instytucjami wykonującymi zadania w dziedzinie pomocy społecznej, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, także  innymi zakładami opieki zdrowotnej na obszarze województwa i kraju. Głównym  partnerem zakładu jest SPZOZ w Łukowie. Zakład ten dysponuje specjalistycznymi poradniami i sprzętem.

    SSPZOZ w Krzywdzie udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom upoważnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością, lub całkowitą odpłatnością. Zakład utrzymywany jest głównie z wpływów pochodzących z realizacji kontraktów zawieranych na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2010 roku SSPZOZ w Krzywdzie zawarł kontrakty z Lubelskim Oddziałem NFZ na świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

  • opieka lekarza rodzinnego
  • opieka pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania (higiena szkolna)
  • opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
  • opieka położnej środowiskowo-rodzinnej

  Wartość kontraktu z podstawowej opieki zdrowotnej określana jest na podstawie liczby pacjentów, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki, czy położnej w danym zakładzie. Liczba zapisanych pacjentów do SSPZOZ w Krzywdzie wynosi 9 380 osób. Liczba uczniów szkół gminy Krzywda objętych opieką pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania wynosi 1 634.