Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zaproszenie

Zaproszenie

17 stycznia 2020

Informacja

14 stycznia 2020
Przejdź do - Informacja

Informacja

W dniu 13 stycznia 2020 roku, na ręce Wójta Gminy Krzywda Pana Krzysztofa Wardy nastąpiło oficjalne wręczenie umowy o dofinansowanie Projektu: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 052 814, 88 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czternaście złotych 88/100 zł), a całkowita wartość Projektu 1 620 637, 39 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 39/100 zł).

14 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja

Zaproszenie

9 stycznia 2020

Informacja

O wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 061104_2 gmina Krzywda, w powiecie łukowskim, w województwie lubelskim.

 

Inforamcja

9 stycznia 2020

Zaproszenie

7 stycznia 2020

Profilaktyczne ferie 2020

   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywdzie zaprasza do współpracy przy organizacji zajęć profilaktyczno – wychowawczych organizowanych na terenie Gminy Krzywda. Zajęcia odbywałyby się podczas ferii zimowych w dniach 13.01.2020 – 24.01.2020 z tym, że w pierwszym tygodniu ferii 13.01.2020 – 17.01.2020 do organizacji zajęć zapraszamy szkoły podstawowe, a w drugim tygodniu ferii 20.01.2020 – 24.01.2020 Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, oraz pozostałe instytucje działające na terenie Gminy Krzywda.

   Zajęciami profilaktyczno – wychowawczymi objąć należy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wnioski o organizację zajęć profilaktycznych zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok, należy składać w formie papierowej do 9 stycznia 2020 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywdzie. W ramach organizowanych zajęć należy również zapewnić uczestnikom jeden ciepły posiłek.

3 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Profilaktyczne ferie 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Test
Liczba odwiedzin:207615