Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Kontakt

ADRES:

Urząd Gminy Krzywda

ul. Żelechowska 24B
21-470 Krzywda 

NIP:825-10-38-033
REGON:000535244

Telefon: (0-25) 755-10-06, 755-11-66
Faks: (0-25) 755-10-61
E-Mail: Nowy Adres

sekretariat@gminakrzywda.pl

 Adres skrytki Urzędu Gminy Krzywda na ePUAP: /2hm97nb1hn/SkrytkaESP

Bank Spółdzielczy w Krzywdzie: 81 9203 0002 0000 1238 2000 0010
Wpłaty Wadium BS Krzywda: 89 9203 0002 0000 1238 2000 0060

KLAUZULA INFROMACYJNA

(do formularza kontaktowego)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Krzywda reprezentowany przez Wójta Gminy Krzywda (adres ul. Żelechowska 24 B; 21-470 Krzywda, adres e-mail: sekretariat@gminakrzywda.pl, numer telefonu: 25 7551006).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gminakrzywda.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające, tj. przesłanie wiadomości - art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonywanie czynności związanych z koniecznością przetwarzania danych.
 7. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. W związku z tym, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby udzielić odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję.
 11. Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Napisz do nas

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne. Dla przykładu: 2+1 daje 3.