Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Moje Wesołe Przedszkole

Menu dla: Moje Wesołe Przedszkole

ogo Fundusze Europejskie, logo promocyjne woj. lubelskiego, Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej

Tytuł projektu:

"MOJE WESOŁE PRZEDSZKOLE" - zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krzywda

Nazwa programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:

12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie:

12.1 Edukacja przedszkolna

Cel projektu:

Celem projektu jest podwyższenie poziomu uczestniczenia dzieci w edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości w Gminie Krzywda, poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz objęcie 60 dzieci (31 dz. i 29 ch.) rozszerzoną ofertą zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty oraz zwiększających kompet. społeczne, a także podniesienie kompetencji 5 nauczycieli w Zespole Szkół – Przedszkolu w Krzywdzie w okresie do 30.10.2020 r

Opis projektu:

Projekt zakłada zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, a także rozszerzenie i podniesienie poziomu oraz jakości świadczonej oferty edukacyjnej. Bezpośrednim rezultatem interwencji będzie powstanie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej, co przełoży się na zwiększenie szans edukukacyjnych dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym. 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

  1. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich,
  2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zawieszenie kompetencji społecznych,
  3. Doskonalenie umiejętności, kompetencji/kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Planowany okres realizacji:

od: 04-03-2019 r. do: 30-10-2020 r.

Budżet Projektu:

Całkowita wartość projektu: 655 591,25 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 655 591,25 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 557 026,25 zł