Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Informacje o projekcie

 Logo Fundusze Europejskie, logo promocyjne woj. lubelskiego, Unii Europejskiej

Od 1 sierpnia 2017 r. w Gminie Krzywda realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne pn. „W świat z tornistrem pełnym kompetencji”.

Wartość projektu: 1.939.704,30 zł, w tym dofinansowanie 1.747.878,05 zł

 

Okres realizacji: 1 sierpnia 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

Główny cel projektu: Podwyższenie jakości kształcenia ogólnego w 9 szkołach w gminie Krzywda poprzez doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zapewnienie dostępu 589 uczniom do dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz podwyższenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 69 nauczycieli w terminie do 06.2019.

W ramach działań projektowych zorganizowane będą zajęcia przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno – przyrodnicze, języki obce) z uwzględnieniem rozwoju postaw takich jak kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa. Będą to zajęcia rozwijające zainteresowania, dydaktyczno – wyrównawcze oraz koła zainteresowań. Ponadto planowane jest zorganizowanie i udzielenie wsparcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w postaci zajęć logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, edukacji sensorycznej i wspomagające wczesny rozwój dziecka. Projekt zakłada także organizację zajęć poza szkołą w postaci wyjazdów edukacyjnych.

Wsparciem w ramach projektu zostanie także objętych 69 nauczycieli ze wszystkich szkół z terenu gminy, którzy uczestniczyć będą w szkoleniach i kursach podnoszących kompetencje i kwalifikacje w zakresie nowoczesnych metod, technologii i sprzętu.

Projekt zakłada tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT. W ramach projektu pracownie wyposażone zostaną w sprzęt komputerowy tj. komputery przenośne wraz z oprogramowaniem dla uczniów i prowadzących zajęcia, drukarki 3D, aparaty fotograficzne. W każdej ze szkół zostanie także rozbudowana sieć bezprzewodowa. Pracownie przyrodnicze zostaną wyposażone w mikroskopy, lupy, dygestoria. Do każdego rodzaju zajęć zakupione będą ciekawe pomoce dydaktyczne.

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

  • Zespół Szkół w Fiukówce (szkoła podstawowa)
  • Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie (szkoła podstawowa i gimnazjum)
  • Zespół Szkół w Krzywdzie (szkoła podstawowa)
  • Zespół Szkół w Okrzei (szkoła podstawowa i gimnazjum)
  • Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym (szkoła podstawowa)
  • Zespół Szkół w Woli Okrzejskiej (szkoła podstawowa)
  • Szkoła Podstawowa w Radoryżu Kościelnym (wraz z dotychczasowymi klasami gimnazjalnymi)