Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Informacje o projekcie

Logo EFRR

Projekt „Nowoczesne technologie w zasięgu każdego ucznia” dofinansowany jest ze środków: Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 13: Infrastruktura społeczna, Działanie 13.7: Infrastruktura szkolna.

Koszty projektu:

Całkowite wartość projektu: 806 627,59 zł, w tym dofinansowanie: 685 633,45 zł.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa warunków edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w gminie Krzywda przyczyniająca się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, językowych) z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa).

Celem drugim jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Krzywda, a trzecim wzrost kompetencji kluczowych mieszkańców gminy Krzywda.

Cele zostaną osiągnięte poprzez zmodernizowanie i uzupełnienie infrastruktury szkolnej rozumianej jako sprzęt zgodny z katalogiem wyposażenia pracowni szkolnych określonym przez MEN oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych w szkołach, co przełoży się na jakość kształcenia i dostosowanie treści edukacyjnych do potrzeb rynku pracy.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu są uczniowie 8 szkół:

  1. Zespołu Szkół w Fiukówce – szkoła podstawowa
  2. Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie – szkoła podstawowa i gimnazjum
  3. Zespołu Szkół w Krzywdzie– szkoła podstawowa
  4. Zespołu Szkół w Okrzei– szkoła podstawowa i gimnazjum
  5. Gimnazjum nr 2  w Radoryżu Kościelnym – obecnie Szkoła Podstawowa w Radoryżu Kościelnym
  6. Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym - szkoła podstawowa

oraz mieszkańcy Gminy Krzywda.

Okres realizacji:

Okres realizacji projektu: od 12 września 2016 roku do 30 września 2018 roku.