Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

 • Kontakt

  ADRES:

  Urząd Gminy Krzywda

  ul. Żelechowska 24B
  21-470 Krzywda 

  NIP:825-10-38-033
  REGON:000535244

  Telefon: (25) 755-10-06, 755-11-66
  Faks: (25) 755-10-61
  E-Mail: Nowy Adres

  sekretariat@gminakrzywda.pl

   

  Bank Spółdzielczy w Krzywdzie: 81 9203 0002 0000 1238 2000 0010
  Wpłaty Wadium BS Krzywda: 89 9203 0002 0000 1238 2000 0060

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Lubelskie Smakuj Życie!, Unii Europejskiej Eupejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie

Nazwa programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:

5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie:

5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest ograniczenie zużycia energii finalnej w budynku o 375,417 MWh/rok tj.67,76

Opis projektu:

Zadania przewidziane do realizacji obejmują termomodernizację budynku w zakresie:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 • Ocieplenie dachu sali gimnastycznej i łącznika,
 • Ocieplenie stropodachu z przestrzenią wentylowaną,
 • Wymiana okien na okna o współczynniku U nie wyższym jak 0,9 oraz montaż nawiewników higrosterowanych,
 • Wymiana drzwi wejściowych na drzwi o współczynniku U nie większym niż 1,3,
 • Modernizacja instalacji c.o.: wymiana całej instalacji c.o., monitoring zdalnego sterowania pracą kotła o połączeniu WiFi lub GSM oraz opomiarowanie kotłowni.

Grupa docelowa obejmuje użytkowników budynku Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie. Grupę docelową stanowi również Gmina Krzywda, która ponosi koszty utrzymania obiektu oraz mieszkańcy regionu, dla których polepszy się jakość powietrza.

Rezultaty projektu:

Kluczowe rezultaty realizacji projektu to:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej-1352 GJ/rok,
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 412959 kWh/rok,
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 75,819 ton równoważnika CO2 (tj. 66%) oraz ograniczenie kwaśnych emisji do atmosfery (SO2, NOx) o 70%.

Planowany okres realizacji:

Od 06-07-2017 r. do 30-09-2019 r.

Budżet Projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 183 028,54 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 922 416,07 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 784 053,64 zł