Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Kompleksowa modernizacja świetlicy w Cisownik ...

Menu dla: Kompleksowa modernizacja świetlicy w Cisownik ...

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Lubelskie Smakuj Życie!, Unii Europejskiej Eupejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

Kompleksowa modernizacja świetlicy w Cisowniku w celu przywrócenia jej funkcji użytkowych (kulturalnych i społecznych) wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie powiązanego.

Nazwa programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:

13. Infrastruktura społeczna

Działanie:

13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest: Kompleksowe przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów rewitalizacji oraz pozostałej części Gminy Krzywda.

Opis projektu:

Projekt stanowi odpowiedź na problemy wynikające z diagnozy przygotowanej na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji. Grupa docelowa Projektu: mieszkańcy Obszaru rewitalizacji i całej Gminy Krzywda, a także turyści i NGO działające na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Rezultaty:

  • Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem Projektu 850 os./rok;
  • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy- 1 EPC.

Produkty:

  • Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na Obszarze Rewitalizacji-1szt.;
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-1szt.,
  • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją-1,2779 ha.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy w Cisowniku;
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku: montaż placu zabaw, montaż siłowni plenerowej, montaż altany grillowej, wykonanie utwardzeń terenu; ogrodzenia; wykonanie robót elektrycznych.

Planowany okres realizacji:

Od 09-10-2017 r. do 15-12-2020 r.

Budżet Projektu:

Całkowita wartość projektu: 776 926,24 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 638 566,03 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 542 781,06 zł

Dotacja celowa:  63 856,59 zł