Gmina Krzywda

SeniorWIGOR

Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Anielinie

Zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/153/2020 Rady Gminy Krzywda z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie likwidacji Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Anielinie jednostka ta została zlikwidowana z dniem 31 grudnia 2020 r.