Gmina Krzywda

Podpisano umowę na roboty budowlane

W piątek 14 sierpnia 2020 r. Gmina Krzywda podpisała umowę z firmą, która wykona prace związane ze zmianą sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku dworca kolejowego na centrum kultury.

Wykonawcą prac została, wyłoniona w ramach postępowania przetargowego, Firma Usługowo-Handlowa Jerzy Gajownik z Krzywdy.

W zakres prac będących przedmiotem zamówienia wchodzi:

  • roboty rozbiórkowe związane z budowlanką, instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi;
  • roboty budowlane;
  • roboty wykończeniowe;
  • wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej
  • wykonanie monitoringu;
  • zagospodarowanie terenu.

Dodajmy, że inwestycja pn. „Kompleksowa i głęboka modernizacja obiektu dworca kolejowego w Krzywdzie w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych wraz z zagospodarowaniem funkcjonalnie powiązanych z nim terenów” dofinansowana jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.