Gmina Krzywda

Zapisy do klasy IV, V i VII Szkoły Podstawowej w Radoryżu Kościelnym na rok szkolny 2019/2020

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 ukończą klasę trzecią, w której są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III mogą zapisać swoje dzieci do kl. IV Szkoły Podstawowej w Radoryżu Kościelnym.

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 ukończą klasę czwartą (bez względu na liczbę klas w obecnej szkole) mogą zapisać swoje dzieci do kl. V Szkoły Podstawowej w Radoryżu Kościelnym.

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2018/19 ukończą klasę szóstą (bez względu na liczbę klas w obecnej szkole) mogą zapisać swoje dzieci do kl. VII Szkoły Podstawowej w Radoryżu Kościelnym.

Wnioski składa się u Dyrektora szkoły w Radoryżu Kościelnym w terminie do 21 marca 2019 r. Wzory wniosków dostępne są w sekcji poniżej "Pliki do pobrania".