Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzywda na lata 2017-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 września 2017

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzywda na lata 2017-2023” to dokument, który zostanie poddany konsultacjom społecznym. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono w zakładce Program Rewitalizacji oraz na głównej stronie gminy Krzywda (http://gminakrzywda.com.pl/) w dniu 5 września 2017 r.

Konsultacje prowadzone będą w dniach 5-13 września 2017 r. w następujących formach:

  • zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który będzie można dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Krzywda, ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda,
  • bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Krzywda, ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda, w godzinach pracy Urzędu,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: inwestycje@gminakrzywda.pl
  • zbierania uwag ustnych do protokołu w sekretariacie Urzędu Gminy.

Konsultacje społeczne prowadzone będą zarówno w formie biernej (zgłaszanie uwag ustnie i pisemnie), jak i czynnej inwestycje@gminakrzywda.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-05
Data publikacji:2017-09-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Sobiech
Liczba odwiedzin:1724