Zaproszamy do konsultacji „Diagnozy obszaru gminy Krzywda służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2017

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krzywda

Przedstawiamy Państwu „Diagnozę obszaru gminy Krzywda służącą delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”. Przedmiotowy dokument stanowi pierwszą część prac prowadzonych w celu stworzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Krzywda na lata 2017-2023”.

Celem konsultacji jest zapoznanie przedstawicieli społeczności lokalnej ze stanem przygotowań do opracowania programu rewitalizacji w szczególności z diagnozą gminy oraz zgłoszenie uwag do zaprezentowanego dokumentu.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach 31.07- 07.08.2017 r. w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Przedmiotowy formularz został umieszczony na stronie: http://gminakrzywda.com.pl/ poniżej w sekcji "Pliki do pobrania". Wypełnione czytelnie formularze można dostarczyć również:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@gminakrzywda.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”;
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Krzywda, ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”;
  3. bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy Krzywda, ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-07-31
Data publikacji:2017-07-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Sobiech
Liczba odwiedzin:1767