Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

PROGRAM „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

CEL PROGRAMU:

wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami posiadającymi:

            a – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

            b – orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 

ZADANIA:

- możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej tj.

a) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację;

b) zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

ILOŚĆ:

Limit usług opieki wytchnieniowej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

  1. 240 godzin dla usługi świadczonej w ramach pobytu dziennego

oraz

  1. 14 dni dla usługi świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

 

ODPŁATNOŚĆ:

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej. .

 

TERMIN:

1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są pod niżej wskazanym linkiem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie zwraca się z prośbą do osób, które zainteresowane by były udziałem w programie „O p i e k a   w y t c h n i e n i o w a” do dostarczenia kart zgłoszeniowych (w załączeniu, do pobrania) do tutejszego Ośrodka do dnia 20 października 2021 r. na adres: ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda, bądź e-mailowo: gops@gminakrzywda.pl